Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hiệu lực của Biolac trong điều trị tiêu chảy cấp và rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh ở trẻ em

Ngày đăng:  10/06/2010

 
Lượt xem: 17957

 

Phạm Thị Ngọc Tuyết *, Nguyễn Đỗ Nguyên **, Võ Thị Diễm Hạnh*, Nguyễn Minh Ngọc*,
Vũ Quang Vinh*, Nguyễn Diệu Vinh*, Nguyễn Thúc Bội Ngọc*, Nguyễn Thị Thu Thủy*

 TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định hiệu lực của Biolac trong điều trị tiêu chảy cấp và rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh ở trẻ em.

Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng, không mù. Địa điểm: Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Kết quả : Biolac rút ngắn thời gian ngừng tiêu chảy trung bình 0,8 ngày và thời gian điều trị trung bình 0,4 ngày trên nhóm bệnh nhân tiêu chảy cấp; giúp cải thiện triệu chứng tiêu chảy sau 3 ngày điều trị ở cả hai nhóm tiêu chảy cấp (38% so với 20%) và rối loạn tiêu hoá do sử dụng kháng sinh (16% so với 8%).

Kết luận: Qua việc rút ngắn thời gian tiêu chảy, Biolac có thể giúp bệnh nhân nhanh phục hồi, hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng thường thấy sau tiêu chảy cấp. Cần xem xét lợi ích kinh tế của việc bổ sung probiotics như một liệu pháp phòng ngừa tiêu chảy cấp gây ra do sử dụng kháng sinh.

 

SUMMARY

EFFICACY OF BIOLAC IN THE TREATMENT OF ACUTE DIARRHEA
AND ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA IN CHILDREN

Pham Thi Ngoc Tuyet, Nguyen Đo Nguyen, Vo Thi Diem Hanh, Nguyen Minh Ngoc, Vu Quang Vinh, Nguyen Dieu Vinh, Nguyen Thuc Boi Ngoc, Nguyen Thi Thu Thuy

Objective: To determine the efficacy of Biolac in the treatment of acute diarrhea and antibiotic-associated diarrhea in children.

Method : Unblinded randomized controlled trial.

Setting : Children’s Hospital No. 2.

Results: Biolac shortens the mean duration of diarrhea and the mean duration of treatment in acute diarrheal children (0.8 days and 0.4 days, respectively); stops diarrhea after 3 days better among the treatment group in both acute diarrhea (38% vs. 20% of the control) and antibiotic-associated diarrhea (16% vs. 8% of the control).

Conclusion: By shortening the duration of diarrhea, Biolac can help patients recover earlier, and reduce the risk of malnutrition following an acute diarrhea. Cost-effectiveness analyses should be considered in delivering supplementary probiotic as a preventive measure of antibiotic-associated diarrhea.

 

(*)  : Bệnh viện Nhi Đồng 2

(**): Bộ môn Dịch tễ, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đăng bởi: BS Phạm Thị Ngọc Tuyết

[Trở về]

Các tin khác