BV Nhi đồng 2 đạt kết quả tốt trong kiểm tra cải cách hành chính, pháp chế, văn thư lưu trữ năm 2023 của Sở Y tế 19/01/2024

Thông tin được trích trong nội dung báo cáo của Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, được diễn ra vào sáng ngày 18/1. Hội nghị cũng đã tuyên dương 06 sản phẩm tuyên truyền Cải cách hành...

Tác giả: Nguyễn Tâm - Ân Lương

Báo cáo Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 11/12/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 06/12/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Tuyên truyền Cải cách Hành chính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 05/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 777/KH-SYT ngày 27/01/2022 của Sở Y tế và Kế hoạch số 220/KH-SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y tế về thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Ngành Y tế thành phố năm 2022 và năm 2023. Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BVNĐ2...

Tác giả: P.Quản lý chất lượng

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Số 298/BC-BVNĐ2) 21/09/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi 04 bài viết về sản phẩm, mô hình cải cách hành chính tại đơn vị, cụ thể xin xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Số 229/BC-BVNĐ2) 24/08/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi 04 bài viết về sản phẩm, mô hình cải cách hành chính tại đơn vị, cụ thể xin xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kế Hoạch Tổ Chức Các Hoạt Động Hưởng Ứng Ngày Pháp Luật VN - 09/11 17/08/2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam - 09/11 năm 2023 tren địa bàn TPHCM Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 giai đoạn...

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Về Việc Hưởng Ứng Và Tham Gia Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Phòng, Chống Ma Túy Trên Địa Bàn TP.HCM 17/08/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Tham Gia Hội Thi Sáng Tạo Cải Cách Hành Chính TPHCM Lần 1 - Năm 2023 17/08/2023

Chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Tăng Cường, Chấn Chỉnh Việc Chấp Hành Các Quy Định Của Pháp Luật Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 07/08/2023

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước về lĩnh vực y tế, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ đạo thực hiện một số nô

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Phổ Biến Nội Dung Quyết Định Số 2953/QĐ-UBND Về Phê Duyệt Quy Trình Nội Bộ Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khám Bệnh, Chữa Bệnh, Y Dược Học Cổ Truyền Thuộc Thẩm Quyền Quản Lý Của Sở Y Tế 01/08/2023

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, phòng Tổ chức cán bộ thông báo một số nội dung như file đính kèm. Đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng nghiêm túc triển khai, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng biết và thực hiện.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Công Khai Thủ Tục Hành Chính Lĩnh Vực Nội Vụ Đáp Ứng Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ Công Trực Tuyến Thuộc Phạm Vi Chức Năng Quản Lý Của Sở Y Tế 01/08/2023

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo một số nội dung như thông báo đính kèm Đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng nghiêm túc triển khai, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng biết và thực...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Rà Soát, Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ 01/08/2023

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo một số nội dung như thông báo đính kèm. Đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng nghiêm túc triển khai, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng biết và thực...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 1 2 3 >