Bảng giá viện phí năm 2024 02/05/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí năm 2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá viện phí năm 2023 31/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn