Bảng giá khám bệnh 2024 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ năm 2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán