Tổng kết khóa học Chat GPT tại Bệnh viện Nhi đồng 2 25/03/2024

Khóa học Chat GPT là một bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết của Bệnh Viện Nhi Đồng 2 trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi.  

Tác giả: Nguyễn Tâm

LỚP NỘI BỘ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 08/12/2021

Các lớp đào tạo nội bộ được tổ chức hàng năm cho nhân viên y tế đang công tác và mới tuyển của bệnh viện.

Tác giả: Thúy Nguyễn