Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh Tay Chân Miệng tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Ngày đăng:  13/02/2014

 
Lượt xem: 13626

Tóm tắt

Đỗ Quang Thành, Tạ Văn Trầm 

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi bị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2011.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Bệnh chủ yếu gây bệnh ở trẻ dưới 3 tuổi, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ. Bệnh nhân được nhập viện chủ yếu là độ 2A. Triệu chứng nổi bật là sốt, loét miệng, bóng nước và hồng ban, giật mình. Các xét nghiệm thường qui như bạch cầu máu, dextrotix và CRP chưa gợi ý có mối liên quan nhiều với bệnh tay chân miệng.

Kết luận: Bệnh tay chân miệng cần được theo dõi sát.

Từ khóa: Bệnh tay chân miệng.

Abstract

CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY, CLINICAL MANIFESTATIONS, LABORATORY FINDINGS AND TREATMENT IN HAND FOOT MOUTH DISEASE AT TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

Do Quang Thanh, Ta Van Tram
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 4 - 2011: 53 – 57

Objectives: To describe the epidemiological, clinical and subclinical characteristics in children with HFMD in Tien Giang General Hospital in the first six months in 2011

Methods: Cross sectional retrospective study.

Results: we reported HFMD disease mainly in children under 3 years old, sick men more than women. Patients were hospitalized mainly symptoms of grade 2A, notably fever, mouth ulcers, blisters and erythema, startled. Routine tests such as blood leukocytes, and CRP dextrotix not suggest a strong association with HFMD.

Conclusions: HFMD need to follow-up carefully.

Keywords: Hand foot mouth disease (HFMD).

Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

[Trở về]

Các tin khác