Bấm vào hình để xem kích thước thật

Nhân một trường hợp Sốt xuất huyết Dengue viêm cơ tim điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Ngày đăng:  13/02/2014

 
Lượt xem: 12532

Tóm tắt

Mục tiêu: Trình bày một trường hợp sốt xuất huyết Dengue, viêm cơ tim gây nhịp nhanh thất

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: báo cáo một ca bệnh

Kết quả: Một bệnh nhân nam 11 tuổi bị sốt xuất huyết dengue có viêm cơ tim gây nhịp nhanh thất. Bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nhi BVĐK Tỉnh Bình Định với sốt liên tục 4 ngày đau đầu, xuất huyết dưới da. Ghi nhận nhip tim nhanh thất tần số 225lần/phút, Điện tâm đồ biểu hiện nhịp nhanh thất với QRS dãn rộng >14mm, phân ly nhĩ thất. Xét nghiệm máu tiểu cầu 12.000, Hct 41.%, Huyết thanh chẩn đoán dengue IgM (+) IgG (-), men gan tăng AST: 187U/L; ALT:139U/L, CK-MB 51.7U/l, TroponinT tăng 0.086ng/l, siêu âm tim ECHO tim thất trái dãn nhẹ, theo dõi bệnh lý cơ tim, tăng áp lực động mạch phổi PAPs: 36mmHg, tràn dịch màng phổi 2 bên. Cắt cơn nhịp nhanh thành công bằng cordaron truyền tĩnh mạch.

Kết luận: Bệnh nhân chúng tôi có triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng bệnh tương đối đầy đủ về một trường hợp sốt xuất huyết Dengue cũng như viêm cơ tim và nhịp nhanh thất. Đây là một trường hợp hiếm gặp.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue, viêm cơ tim, nhịp nhanh thất.

Abstract

A CASE OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER WITH MYOCARDITIS IN
PEDIATRIC DEPARTMENT OF BINH DINH GENERAL HOSPITAL

Pham Van Dung** Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 4 - 2011: 65 – 69

Objectives: A Case Of Dengue haemorrhagic Fever with myocarditis, ventricular tachycardia – Presentation.

Methods: A case report.

Results: A 11-year-old boy with dengue haemorrhagic fever, myocarditis, ventricular tachycardia. He was admitted to the pediatric departement of Binh Dinh Hospital with history of high fever for 4 days, headache and petechiae, his heart rate was 225/min. His electrocardiogram showed a ventricular tachycardia with a high rate of 225beats/minute. His laboratory investigations were as follows: platelet 12,000/uL, Hct 41%.His Dengue IgM was positive, with IgG negative. AST 187U/L; ALT139U/L.The CK-MB was raised at 51.7 ng/mL, and troponin T was 0.086 ng/mL. ECG abnormalities presented with wide QRS > 14s and atrioventricular disociation. Evidence of 2-D echocardiography, LV dilation, PAPs 36mmHg, bi-lateral pleual effusions. Treatment was success with intravenous cordaron.

Conclusion: Our patient presented with feartures of dengue haemorrhagic fever as well as myocarditis and ventricular tachycardia. The case is rare.

Key words: Dengue haemorrhagic fever, myocarditis, ventricular tachycardia.

Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

[Trở về]

Các tin khác