Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hội chứng thực bào thứ phát ở bệnh nhi Sốt Xuất Huyết Dengue

Ngày đăng:  13/02/2014

 
Lượt xem: 12749

Tóm tắt

Phạm Thị Minh Khoa*, Đinh Quang Tuấn*, Ngô Tứ Cương 

Mục tiêu: Nghiên cứu hội chứng thực bào thứ phát (HCTBTP) trong sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca bệnh.

Kết quả: 6 bệnh nhi (5 nam, 1 nữ) tuổi trung bình: 9,83± 3,76, thời gian nghiên cứu năm 2010. Tất cả sáu bệnh nhi đã được xác định hội chứng thực bào trong tủy xương cùng với các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm bị sốt xuất huyết Dengue.

Kết luận: HCTBTP là một biến chứng trong SXHD, là một trong những nguyên nhân gây giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, hồng cầu trong SXHD. Thầy thuốc lâm sàng nên chú ý chẩn đoán HCTBTP ở trẻ bị SXHD có sốt kéo dài, giảm ít nhất 2 dòng tế bào máu, tăng ferritin và triglycerides máu, chẩn đoán sớm, điều trị sớm, góp phần làm giảm tử vong trong SXHD.

Từ khóa: Hội chứng thực bào thứ phát, Sốt xuất huyết Dengue.

Abstract

Secondary Hemophagocytic Syndrome in children with Dengue Hemorrhagic Fever

Pham Thi Minh Khoa, Dinh Quang Tuan, Ngo Tu Cuong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 4 - 2011: 69 – 75

Objectives: Study Dengue haemorrhagic fever (DHF) induced Secondary hemophagocytic syndrome (SHPS).

Methods: Case study.

Results: Six pediatric with Dengue haemorrhagic fever (DHF) induced Secondary hemophagocytic syndrome (SHPS) were admitted to pediatric department Hue Central Hospital. All of them had remarkable hemophagocytosis in the bone marrow with the clinical and laboratory findings of DHF.

Conclusions: SHPS as a complication of DHF, is one of the causes of thrombocytopenia, leukopenia, red blood cells in DHF. Clinicians should be aware SHPS diagnose DHF in children with prolonged fever, reduction of at least two blood cell lines, increased ferritin and triglycerides, early diagnosis, early treatment, to reduce mortality in DHF.

 

Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

[Trở về]

Các tin khác