Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đặc điểm các trường hợp động kinh lành tính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  16/12/2010

 
Lượt xem: 13069

 

Lê Thị Khánh Vân*

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ các đặc điểm về dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của từng nhóm hội chứng động kinh lành tính ở trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu và tiền cứu, mô tả hàng loạt ca. Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại khoa Thần Kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/2001 đến tháng 2/2009.

            Kết quả: Trong số 484 bệnh nhi mắc bệnh động kinh, 56 ca được chẩn đoán là động kinh lành tính (11,6%). Nhiều trường hợp không cần điều trị và tiên lượng bệnh tốt trong đại đa số trẻ.

            Kết luận: Phân loại theo hội chứng động kinh cho phép xác định những thể động kinh lành tính không đòi hỏi phải thăm dò và điều trị quá mức. Sớm nhận dạng các thể động kinh lành tính là yếu tố tiên quyết trong thực hành lâm sàng nhằm hạn chế việc dùng thuốc chống động kinh lâu dài, tránh được các hậu quả không tốt về tâm lý xã hội cho trẻ bị động kinh.

            Từ khoá: Epilepsy, Benign

 

 

ABSTRACT

CHARACTERISTICS OF BENIGN EPILEPSY SYNDROMES IN CHILDREN’S HOSPITAL 2

 

Objectives: This research was conducted to gain insights into epidemiology, pre-clinical features, clinical manifestations and treatment options of different types of benign epilepsy syndromes.

Material and method: Description and analysis. The study recruited epileptic patients diagnosed and treated at the Neurological Department of Children’s Hospital 2 from 12/2001 to 2/2009.

Result: Benign epilepsy syndromes were identified in 56 out of 484 cases (11.6%). We did not prescribe anti-epileptic drugs in several cases and the vast majority of patients had excellent prognosis.

Conclusion: Benign epilepsy syndromes do not necessitate the overuse of anti-epileptic drugs or other hospital resources. Early diagnosis of benign epilepsy syndrome plays a vital role in clinical practice in order to limit the unnecessary long-term use of anti-epileptic drugs and avoid detrimental effects on the social relationship of epileptic children. 

Key words: Epilepsy, Benign

 

(*) Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đăng bởi: BS Lê Thị Khánh Vân - Trưởng khoa Nội Thần kinh

[Trở về]

Các tin khác