Hiệu quả của Oresol giảm áp lực thẩm thấu trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em tại khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Đồng 2 01/07/2010

Dương Thanh Long*, Phạm Thị Ngọc Tuyết**, Trần Thị Thanh Tâm***   TÓM TẮT:  Mục tiêu: So sánh hiệu quả của ORS giảm áp lực thẩm thấu (Na 75 mmol/L, K 20 mmol/L, Cl 65 mmol/L, citrat 10 mmol/L và glucose 75 mmol/L; 245 mosm/L) với ORS chuẩn của WHO (311 mosm/L). Phương pháp:...

Tác giả: BS Phạm Thị Ngọc Tuyết - BS Dương Thanh Long

Những sự kiện sang chấn tâm lý trong cuộc sống và đau bụng mạn ở học sinh trung học cơ sở quận 1, TP Hồ Chí Minh, năm 2008 01/07/2010

TÓM TẮT  Đặt vấn đề: Những sự kiện sang chấn tâm lý ở trẻ em tuổi học đường đã được báo cáo có liên quan đến nhiều biểu hiện sức khoẻ, trong đó có hội chứng đau bụng mạn. Một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003...

Tác giả: BS Phạm Thị Ngọc Tuyết

Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tách trẻ sơ sinh dính nhau 10/06/2010

 

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Khảo sát vi khuẩn gây bệnh và sự nhạy cảm kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2004 10/06/2010

 Phạm Đình Hòa*, Trần Ngọc Anh** và Tập thể Khoa Vi sinh**  TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh và khuyến nghị cho kháng sinh trị liệu trước và sau khi có kết quả kháng sinh đồ. Phương pháp: Mô tả...

Tác giả: BS Trần Ngọc Anh

<<  < 2 3 4