Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 26/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá BHYT khám chữa bệnh theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 áp dụng từ ngày 17/11/2023 (đính kèm)  

Tác giả: P. Tài chính kế toán